Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Woboo Digital tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ulaşan kişisel verileriniz, iletişim bölümündeki ‘’Bize ulaşın’’ kısmından ilettiğiniz ad, soyad, e-posta, telefon ve açıklamalar kısmında belirttiğiniz kişisel verileriniz ile sitenin trafiğine ilişkin kayıtlar tarafımızca tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüğümüz 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı kanun ve sair mevzuat nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bahse konu mevzuat çerçevesinde en iyi hizmeti verebilmek amacıyla birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Gizlilik Politikasının Kapsamı

Woboo Digital tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da mevzuatta sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Woboo Digital Gizlilik Politikası, iş ortaklarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. 
Woboo Digital, mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 • Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Woboo Digital mevzuat ve gizlilik politikası kapsamında aşağıda belirtilen verilerinizi toplayabilir; 

İletişim bilgileriniz: E-bülten abonesi olmak isteyen kullanıcıların e-mail adresleri ve iletişim sekmesindeki ‘’Bize Ulaşın’’ kısmından ulaşan kullanıcıların isimlerini ve e-mail adreslerini talep ediyoruz. Kullanıcıdan istenen bu bilgiler, Woboo Digital olarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına işlenmektedir.

Teknik veriler: Web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın IP adresi, işletim sistemi, kullandığınız tarayıcı sistemi gibi bilgileri toplayabiliriz. 

Cookie-Kurabiye Verileri: Kurabiye-Cookie ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirsiniz.

İstatistik Çerezleri: Bu web sitesinde istatistik çerezleri kullanılmaktadır. İstatistik çerezleri ile web sitesi ziyaretçilerinin sitedeki davranışları ile bilgiler anonim olarak toplanır.

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimleri engellemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri alıyoruz.

Ancak Woboo Digital, gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Woboo Digital sorumlu değildir.

 • Kişisel Verilerinizin Kullanımı ile İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili,

            •          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmişse bilgi talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz; 

            •          Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili verdiğiniz onayı geri çekmek isterseniz, lütfen info@woboodigital.com adresine mail atarak bizimle iletişime geçin.

 • Kişisel Verilerinizin Açıklanması

Kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal haklarımızı kullanmak için yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarabiliriz. 

 • Analitik

Web sitemizin kullanımını gözlemlemek ve analiz etmek için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. 

 • Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve Woboo Digital’in ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 • Çocukların Kişisel Verileri

18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilerini bilgimiz dahilinde toplamıyoruz. 18 yaşını doldurmamış bir kişinin kişisel verilerinin toplandığını düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

 • Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Gizlilik Politikasının yeni hali web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Değişikliklerden haberdar olabilmeniz için düzenli aralıklarla bu politikayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 

 • İletişim

Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinin saklanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun veya görüşünüz olması halinde, Cevizli Mah., Tugay Yolu Cad., No:69B, Piazza B Blok, Kat:06 Daire:25 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak postayla ya  da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@woboodigital.com adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Bize Ulaşın