Aydınlatma Metni

WOBOO DIGITAL E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Woboo Digital olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenmiş sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı

KVKK’ nın 4,5,6. Maddelerin uyarınca kişisel verileriniz Woboo Digital tarafından hukuki gündem hakkında bilgi vermek ve hukuki çalışmaların paylaşılması amacıyla toplanacaktır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesinde düzenlenen açık rızanın alınması zorunluluğu sebebiyle, WOBOO DIGITAL E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİNİ okuyup açık rıza beyanında bulunarak, bültenimize abone olabilirsiniz. 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Sona Ermesi

Woboo Digital verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ya da veri sahibi olan sizlerin talebi üzerine silecektir. 

 • KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’ nın 13. Maddesine uygun olarak, veri sahiplerine verilmesi gereken bilgilendirme bu aydınlatma metniyle sunulmuştur. Kişisel verilerinizin toplanması ile alakalı şikayet ya da taleplerinizi Woboo Digital’e iletebilirsiniz.

KVKK’ nın 11. Maddesi gereğince, kişisel verileri toplanan herkes Woboo Digital’e başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda belirtilen hususlarda taleplerde bulunabilirler. 

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu öğrenmek,
 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek.

Başvurunuzu açık anlaşılır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerinizi doğru yazmak suretiyle yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla veya e-mail vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Posta veya elden teslim edilecek talepler için adresimiz ‘Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad, No: 69B, Piazza B Blok, Kat: 06, Daire: 25, Maltepe, İstanbul.’ E- Mail vasıtasıyla tarafımıza iletilecek talepler için e-mail adresimiz ‘info@woboodigital.com’ dur. 

Bize Ulaşın